ตำราพระเวทพิสดาร ภาค 2


ชื่อหนังสือ: ตำราพระเวทพิสดาร ภาค 2
หมวด: โหราศาสตร์
ผู้แต่ง: เทพย์ สาริกบุตร
ผู้เรียบเรียง/แปล:
สำนักพิมพ์: ศิลปาบรรณาคาร
เดือน/ปีที่จัดพิมพ์: 2550
ความกว้างของหนังสือ: 16 CM
ความสูงของหนังสือ: 22 CM
ชนิดของปก: ปกแข็ง
ราคาปกติ: ฿ 700.00
ราคาพิเศษ: ฿ 0
คำอธิบายเพิ่มเติม
____________________________________________________________________________________________________________________________________
" ไสยศาสตร์ " เป็นวิทยาการที่ว่าด้วยเรื่องเวทมนตร์คาถาและเลขยันต์ สำหรับไทยเรานั้นเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย มีการตั้งสำนักเรียนที่ขึ้นชื่อลือชาก็คือ "สำนักวัดประดู่ทรงธรรม" ไสยศาสตร์มีคุณประโยชน์หลายทาง ที่สำคัญที่สุดก็ได้แก่ใช้เป็นเครื่องคุ้มครองขวัญทหารกล้าที่จะออกศึก แต่ผู้ใช้จะต้องมีความเชื่อมั่นประกอบกับต้องเป็นคนมีคุณธรรมและศีลบริสุทธิ์จึงจะประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งชุดตำราพระเวทพิสดารนี้มีทั้งหมด 11 เล่มด้วยกัน ในภาค 2 นี้ได้รวบรวมตำราที่เหลืออีก 4 เล่ม และยังเพิ่มเนื้อหาของตำรา "พุทธาภิเษก" เข้าไว้ในเล่มนี้อีกด้วย